เข้าใช้งานขณะนี้ : 0 คน    เข้าใช้งานทั้งสิ้น : 75045   คน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   &   
คู่มือการใช้งาน ระบบสารบรรณอีเลคทรอนิกส์ [E - Office]
   
 
|- คู่มือการใช้ E-Office 
  L เว็บไซต์ สพท.พิจิตร เขต 1  www.phichit.net
ระบบของสมาชิก
เข้าสู่ระบบ   |- เข้าสู่ระบบการ รับ - ส่ง หนังสือ
ระบบ รับ - ส่ง หนังสือ   |- ตรวจสอบหนังสือเข้าใหม่
  |- ทะเบียนรับหนังสือ
  |- ส่งหนังสือใหม่
  L ทะเบียนส่งหนังสือ  
ระบบสมาชิก   |- ผังองค์กรและบุคลากร
  |- แก้ไขข้อมูลหน่วยงานของคุณ  
  |- แก้ไขข้อมูลส่วนตัวคุณ  
  L ติดต่อสอบถาม  
  L ระบบฝากข้อความ  
ทิป & เทคนิค   |- วิธีเปิดไฟล์เอกสารที่ดาวน์โหลดมาใช้งาน
       
           

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร. 0-5661-2131
E-mail Address :  j_sukvit@hotmail.com