เข้าใช้งานขณะนี้ : 0 คน    เข้าใช้งานทั้งสิ้น : 149935   คน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   &   

: เวลา

อีก 157 วัน :: สิ้นปี 2559
สมาชิกเข้าระบบที่นี่

ชื่อผู้ใช้  :: 
รหัสผ่าน  :: 
 
... 
คู่มือการใช้งาน 
หน้าหลัก สพท.พิจิตร เขต 1 

No.1ขอความกรุณาแจ้งผู้รับผิดชอบระบบอินเตอร์เน็ต ที่เป็นจานดาวเทียม ของบริษัท ทีโอที ทุกโรงเรียน ให้ทำการเปิดตัวกล่องอุปกรณ์สีเทาที่มีไฟกระพริบอยู่ด้านข้าง 4 ดวง ไว้ในเวลาราชการ ถึงแม้ว่าไม่มีการใช้งานก็ตามเนื่องจากจะได้มีการปรับเพิ่มความเร็วของจานจากเดิม 512 kbps เป็น 1 Mbps ถ้าโรงเรียนไม่เปิดจะไม่ได้รับการเพิ่มความเร็ว หลังจากนั้นลองทดสอบความเร็ว ว่าได้รับเพิ่มขึ้นหรือไม่(เฉพาะจานดาวเทียมของบริษัททีโอทีเท่านั้น) ส่วนจานดาวเทียมของบริษัทอื่น ๆ ยังไม่มีการเพิ่มความเร็ว

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร. 0-5661-2131
E-mail Address :  j_sukvit@hotmail.com